TunesBank Technology Co., Ltd. stelt de informatie en producten op deze website aan u ter beschikking onder de volgende voorwaarden. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze voorwaarden. TunesBnak behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken in de wet en in billijkheid voor elke schending van deze algemene voorwaarden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
Er zijn inherente gevaren aan het gebruik van Software die beschikbaar is om te downloaden op internet, en TunesBnak Technology raadt u hierbij aan ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u enige van de Software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de mogelijke infectie van uw systeem door computervirussen en gegevensverlies). U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die in verband met de Software worden gebruikt.
AFBEELDINGEN
Alle logo's, welkomstschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "merken") van TunesBnak of haar externe licentiegevers. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het gebruik van , het kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren van Merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TunesBnak is verboden en kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten van China.
VRIJWARING
U stemt ermee in om TunesBnak, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.
FEEDBACK
Alle opmerkingen of materialen die naar TunesBnak Technology worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van TunesBnak Technology ("Feedback"), zullen als niet-vertrouwelijk beschouwd. TunesBnak Technology heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om de feedback zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te creëren en de feedback aan anderen te distribueren. , concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.
REPRODUCTIES
Alle geautoriseerde reproducties van de informatie in dit document moeten copyrightvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen van TunesBnak Technology bevatten op elke kopie van het materiaal dat door u is gemaakt. De licentie voor de Software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van China en de wetten van uw land.
COPYRIGHT
Copyright op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en in licentie gegeven door TunesBnak Technology Co., Ltd. Alle materialen op deze site zijn beschermd door Chinese en internationale auteursrechtwetten en mogen niet worden gekopieerd , gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in enige media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TunesBnak Technology Co., Ltd. U mag geen enkele copyright- of andere kennisgeving wijzigen of verwijderen van kopieën van de inhoud.
HANDELSMERK
TunesBnak is een handelsmerk van TunesBnak Technology Co., Ltd. en wettelijk beschermd door de wet. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TunesBnak Technology Co., Ltd. in elk specifiek geval. Gebruik van het TunesBnak-handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TunesBnak zal een merkinbreuk en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet opleveren. contact opnemen..

Professioneel

Jarenlange studie, bekwaam personeel en gegarandeerde kwaliteit

100% Veilig

Risicovrije en doordachte service beloofd

Hulp

Gratis updates & 7 * 24 Leuke ondersteuning

Auteursrechten ? 2022 Software Inc. Alle rechten voorbehouden.